ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Графици

 

График за провеждане на консултации с родители --> Изтегли

 

График за дежурствата на учителите през I срок --> Изтегли

 

График за провеждане на класните и контролни работи през I срок --> Изтегли

 

График за провеждане на ЧК и БД --> Изтегли

 

График за консултации с ученици --> Изтегли

 

График класни работи втори срок --> Изтегли

 

График за провеждане на януарска изпитна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. ----> Изтегли

 

График за провеждане на контролни работи втори срок---> Изтегли