ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Новини

 

Януарска изпитна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 г. ще започне от 07.01.2019 г. за повече информация графикът е побликуван  в рубрика документи раздел графици

Обявление за процедула

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

празник

на 13.05.2019 г. ОУ Св.Св. Кирил и Методий " чества патронен празник. Училищният екип и учениците канят родители, близки, жители на селото от 10,00 часа да присъстват на празника на ...

Грипна ваканция

Грипна ваканция във връзка със Заповед №РД 01-74/04.02.2019 г.на директора на РЗИ Монтана за учениците от І - VІІ клас за периода от 06.02.2019 г. до 08.02.2019 г. включително. Учебните занятия ще започнат на 11.02.2019 ...
160 години ОУ Св. Св. Кирил и Методий - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

160 години ОУ Св. Св. Кирил и Методий

160 години юбилей на училището

Грамота първи март - цялосто участие в изложба

Грамота първи март - цялосто участие в изложба
Коледно приветствие - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

Коледно приветствие

Коледно приветствие
Грамота - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

Грамота

За цялостно участие в Коледна изложба
Коледно тържество - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

Коледно тържество

Заповядайте на нашето Коледно тържество
Първи учебен ден 2014 - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

Първи учебен ден 2014

Първи учебен ден 2014