ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Новини

 

Януарска изпитна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 г. ще започне от 08.01.2020 г. за повече информация графикът е побликуван  в рубрика документи раздел графици

Първи учебен ден 2019 - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

Първи учебен ден 2019

Първи учебен ден 2019

обява

по проест "Подкрепа за успех"

Обявление за процедула

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

празник

на 13.05.2019 г. ОУ Св.Св. Кирил и Методий " чества патронен празник. Училищният екип и учениците канят родители, близки, жители на селото от 10,00 часа да присъстват на празника на ...
160 години ОУ Св. Св. Кирил и Методий - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

160 години ОУ Св. Св. Кирил и Методий

160 години юбилей на училището

Грамота първи март - цялосто участие в изложба

Грамота първи март - цялосто участие в изложба
Коледно приветствие - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

Коледно приветствие

Коледно приветствие
Грамота - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

Грамота

За цялостно участие в Коледна изложба
Коледно тържество - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - село Ковачица, общ. Лом

Коледно тържество

Заповядайте на нашето Коледно тържество