ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 ГРАФИК И УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН/ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ -----> ИЗТЕГЛИ

ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЛАЙН/ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ----->ИЗТЕГЛИ

 

Онлайн ресурси и материали за І клас 

  https://ucha.se/videos/

електронно четими учебници на издателство "Просвета" + http://www.e-prosveta.bg/

 

Онлайн русурси и материали за ІІ клас

https://ucha.se/videos/

електронно четими учебници на издателство "Просвета" + www.e-prosveta.bg

 

Онлайн ресурси и материали за ІІІ клас

електронно четими учебници на издателство БУЛВЕСТ https://klett.bg/ 

https://ucha.se/videos/

 

Онлайн ресурси и материали за ІV клас

електронно четими учебници на издателство " Просвета"+   http://www.e-prosveta.bg/

https://ucha.se/videos/

https://editor.nimero.com/

 

 Онлайн ресурси и материали за учениците от V- VІІ клас

електронно четими учебници на издателствата "Просвета"; "Клет" ; "Анубис" ; "Булвест 2000"

  https://klett.bg/ 

https://editor.nimero.com/

http://www.e-prosveta.bg/

https://ucha.se/videos/

Английски език за учениците от ІІ - VІІ клас

 https://klett.bg/ 

hhttps://editor.nimero.com/

https://ucha.se/videos/

https://classroom.google.com

 

Всички ученици могат да гледат Образователната програма на БНТ2 всеки ден от 9,00 часа