ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Учебен календар

 

График на учебната 2018/2019 година

 

 

1. Начало на учебната година- 17.09.2018 г.

 

2. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 • 01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл. - Есенна
 • 22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл. - Коледна
 • 05.02.2019 г. - 05.02.2019 г. вкл. - Междусрочна
 • 30.03.2019 г. - 07.04.2019г. вкл. - пролетна за I-VІІ клас

3. Край на първи учебен срок - 04.02.2019 г.


4. Начало на втори учебен срок - 06.02.2019 г.


5. Край на втори учебен срок

 • 31.05.2019 г. - за учениците от I-IV клас
 • 14.06.2019 г. - за учениците от V-VI клас
 • 28.06.2019 г. - за учениците от VІІ клас

6. Неучебни дни

 

 17.06.2019 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ в VII клас

 19.06.201г. Втори ДЗИ и НВО по Математика за VII клас

 

7. НВО за IV клас

 • БЕЛ - 09.05.2019 г.
 • Математика - 10.05.2019 г.
 • Човекът и обществото - 14.05.2019 г.
 • Човекът и природата - 16.05.2019 г.

8. НВО за VII клас

 • БЕЛ - 17.06.2019 г.
 • Математика - 19.06.2019 г.