ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Бюджет

Утвърден бюджет на училището за 2014 година ---> изтегли

 

Изпълнение на бюджета на училището за 2014 година--->изтегли

 

Изпълнение на Бюджет 2015 година ---> изтегли

 

Утвърден бюджет на училището за 2015 година --->изтегли

 

Отчет първо тримесечие на бююджет 2015 ---->изтегли

 

Утвърден бюджет на училището за 2016 г. ---> изтегли

 

Отчет първо тримесечие ---> изтегли

 

Отчет второ тримесечие ---> изтегли

 

Утвърден бюджет на училището за 2017 г.--->изтегли

 

Изпълнение на бюджет 2017 г.Бюджет 2018 г. --->изтегли

отчет трето тримедечие 2018 г. ---> изтеглиІ

Бюджет 2019 г.----->изтегли

І- во тримесечие - Протокол № 04/24.04.2019 г. на Общо събрание, №101/17.04.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІІ-ро тримесечие - Протокол № 05 /03.07.2019 г. на Общо събрание; № 175/01.07.2019 г. на писмо до Обществен съвет