ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Бюджет

Утвърден бюджет на училището за 2014 година ---> изтегли

Изпълнение на бюджета на училището за 2014 година--->изтегли

Изпълнение на Бюджет 2015 година ---> изтегли

Утвърден бюджет на училището за 2015 година --->изтегли

Отчет първо тримесечие на бююджет 2015 ---->изтегли

Утвърден бюджет на училището за 2016 г. ---> изтегли

Отчет първо тримесечие ---> изтегли

Отчет второ тримесечие ---> изтегли

Утвърден бюджет на училището за 2017 г.--->изтегли

Изпълнение на бюджет 2017 г.Бюджет 2018 г. --->изтегли

отчет трето тримедечие 2018 г. ---> изтеглиІ

 

Бюджет 2019 г.----->изтегли

І- во тримесечие - Протокол № 04/24.04.2019 г. на Общо събрание, №101/17.04.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІІ-ро тримесечие - Протокол № 05 /03.07.2019 г. на Общо събрание; № 175/01.07.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІІІ -то тримесечие - Протокол №01/17.10.2019 г. на Общо събрание; №20/10.10.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІV - то тримесечие - Протокол № 02/15.01.2020 г. на Общо събрание; №75/06.01.2020 г. на писмо до Обществен съвет

 

Утвърден бюджет на училището за 2020 г. ----> изтегли

отчет първо тримесечие Бюджет 2020 ---> изтегли

І- во тримесечие - Протокол №03/09.04.2020г. на Общо събрание, №110/03.04.2020 г. на писмо до Обществен Съвет

отчет второ тримесечие Бюджет 2020 г. ----> изтегли

 ІІ- ро тримесечие - протокол №4/02.07.2020 г. на Общо събрание; №185/02.07.2020 г. на писмо до Обществен Съвет

ІІІ- то тримесечие - протокол 01/12.10.2020г. на Общо събрание; №04/01.10.2020 г. на писмо до Обществен съвет