ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Училищен екип

1

 

 

Румяна Петрова Вацова

1. педагогика на изобразителното изкуство

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Иванова Борисова

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начална педогогика

Български език и литература -  ЗУЧ

Български език и литература -  ИУЧ

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ИУЧ

Околен свят -  ЗУЧ

Изобразително изкуство -  ЗУЧ

   
   
   

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александър Георгиев Александров

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начална учлищна педагогика

Български език и литература -  ЗП

Математика -  ЗП

Математика -  ЗИП

Музика -  ЗП

Музика -  ЗП

5-7а

Изобразително изкуство -  ЗП

Домашен бит и техника -  ЗП

Домашен бит и техника -  ЗИП

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

Човекът и природата - ЗП

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миглена Йорданова Кирилова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПНУП

Български език и литература -  ЗУЧ

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ИУЧ

Информационни технологии -  ЗУЧ

Информационни технологии -  ЗУЧ

Информационни технологии -  ЗУЧ

Компютърно моделиране

Човекът и обществото -  ЗП

Музика -  ЗП

Технологии и предприемачество - ЗУЧ

Технологии и предприемачество -  ИУЧ

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Димитринова Любенова

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начална педагогика;
2. психология

Български език и литература -  ЗП

Български език и литература -  ЗУЧ

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ИУЧ

Околен свят - ЗУЧ

Музика -  ЗУЧ

Технологии и предприемачество -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Технологии и предприемачество - ИУЧ

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

6

 

 

 

 

 

 

 

Мария Станева Мирчева

 

 

 

 

 

1. Математика и физика, физическа култура;
2. Физика и астрономия

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ЗУЧ

   

Физика и астрономия -  ЗУЧ

   

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Веселинова Спасова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Биология и химия,трудово-политехническо обучение;
2. човек и природа

   

Биология и здравно образование -  ЗУЧ

   

Биология и здравно образование - ИУЧ

Химия и опазване на околната среда -  ЗУЧ

технологии и предприемачество - ЗУЧ 5-7
   
   
   
   

Човекът и природата - ЗУЧ

Човекът и природата - ИУЧ

Човекът и природата -  ЗУЧ

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниела Лазаринчова Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. педагогика на обучението по ФВС

ДЧ-ФВС -  …

   

ДЧ-ФВС -  …

ДЧ-ФВС -  …

ДЧ-ФВС -  …

ДЧ-ФВС -  …

ДЧ-ФВС -  …

   

Физическо възпитание и спорт -  ЗЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ИУЧ

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

         
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   

11a

 

 

 

Борян Йорданов Никифоров

 

1. Българска филология

Български език и литература -  ЗП

Български език и литература -  ЗП

Български език и литература -  ЗП

Български език и литература -  ЗП

12

 

 

 

 

 

 

Елизабет Росенова

 

 

 

 

1. средно специално

Английски език - І ЧЕ - ЗП

Английски език - І ЧЕ - ЗП

Английски език - І ЧЕ - ЗП

Английски език - І ЧЕ - ЗП

Английски език -  ЗИП (на Английски език)

Английски език -  ЗИП (на Английски език)

   

13

 

 

Даря Любенова Иванова

1. НУП

Самоподготовка -  ВД /ПИГ

І - ІVа

Организиран отдих и спорт -  ВД /ПИГ

І - ІVа

Занимания по интереси -  ВД /ПИГ

І - ІVа