ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

План и мерки при провеждане на образователно възпитателния процес в присъствено обучение и работа на институцията в условия на пандемия от COVID19

Инструктаж на ученика за спазване на противоепидемични мерки при условия на пандемия

Инструктаж на педагогическите специалисти за спазване на противоепидемични мерки при условия на пандемия

Инструктаж на помощно обслужващия персонал за спазване на противоепидемични мерки при условия на пандемия

Инструктаж на медицинското лице в училище за спазване на противоепидемичнимерки при условия на пандемия

Инструктаж при организилане на обедно хранене на учениците в столовата

Помощни материали за родители:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

Етикети: COVID 19