FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Етичен кодекс на работещите с деца

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

ВЪВЕДЕНИЕ

 

       Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на: образование, здравеопазване, социални грижи, правосъдие, вътрешни работи н др.

 

Моралният кодекс за работата с деца има за цел:

  1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
  2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
  3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика.
  4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

 

Целият текс на етичния кодекс, може да изтеглите от ТУК