FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Графици

 

График за провеждане на консултации с родители -допълнителен час на класния ръководител І срок   --> Изтегли

График за провеждане на консултации с родители -допълнителен час на класния ръководител ІІ срок   --> Изтегли

 

График за дежурствата на учителите през I срок --> Изтегли

График за дежурства на учителите през ІІ срок --->  Изтегли

 

График за провеждане на входни нива и контролни  и класни работи през I срок --> Изтегли

График за провеждане контролни и изходни нива през IІ срок --> Изтегли

 График за провеждане класни работи  през IІ срок --> Изтегли

 

График за провеждане на ЧК  --> Изтегли

 

График за консултации с ученици І срок  --> Изтегли

 График за консултации с ученици ІІсрок  --> Изтегли

 

График за провеждане на часовете за спортна дейност  І срок ----> изтегли

 График за провеждане на часовете за спортна дейност  ІІ срок ----> изтегли

 График за провеждане на първа редовна изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023-2024 г. ---> изтегли