ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Графици

 

График за провеждане на консултации с родители -допълнителен час на класния ръководител  --> Изтегли

 

График за дежурствата на учителите през I срок --> Изтегли

График за дежурства на учителите през ІІ срок ---> Изтегли

 

График за провеждане навходни нива и контролни  и класни работи през I срок --> Изтегли

 

График за провеждане на ЧК и БД --> Изтегли

 

График за консултации с ученици --> Изтегли

 

График за провеждане на часовете за спортна дейност ----> изтегли

 

График за провеждане на януарска изпитна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. ----> Изтегли