ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Графици

 

График за провеждане на консултации с родители -допълнителенчас на класния ръководител  --> Изтегли

 

График за дежурствата на учителите през I срок --> Изтегли

 

График за провеждане навходни нива и контролни работи през I срок --> Изтегли

 

График за провеждане на класни работи ----> изтегли

 

График за провеждане на ЧК и БД --> Изтегли

 

График за консултации с ученици --> Изтегли

 

График класни работи втори срок --> Изтегли

График за провеждане на часовете за спортна дейност ----> изтегли

 

График за провеждане на януарска изпитна сесия за учениците на самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. ----> Изтегли

 

График за провеждане на контролни работи втори срок---> Изтегли