ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Правилник за ЗБУТ

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд --> Изтегли

 

Прикачени документи

Правила
Правилник