FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Противодействие на училищния тормоз

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с. КОВАЧИЦА

 

 

       Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група. Насилието между деца в училище обхваща широк спектър от прояви. То е явление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват. Българската дума, която отговаря най-точно на явлението, е „тормоз" ("bullying"). Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това поведение:

 

-  Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;

 

- Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция, за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира от социалния живот;

 

- Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на агресия.

 

 

   Физически тормоз - блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване,

затваряне в някое помещение;

 

   Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;

 

   Психичен тормоз - подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене;

 

   Социален тормоз - избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране.

 

Тормозът може да бъде реален или виртуален. Тук спада разпространяването на:

 

-  обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, електронна поща, Skype или Facebook;

 

-  разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават;

 

   Снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.

 

 

Повече по темата, относно методите за противодействие, може да прочетете ТУК

Межанизъм против тормоз  -----> ИЗТЕГЛИ