ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Грамота първи март - цялосто участие в изложба