FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Прием и обучение

Начало на юнска сесия зя ученици в СФО през учебната 2023-2024 г. от 06.06.2024 г. повече информация в прикачения файл- определени със заповед на директора допуснати ученици, график на изпитите по предмети, начален час, квестори в зала, задължения и отговорности.

Начало на януарска изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023-2024 г. - 15.01.2024 г. 

в прикачения файл е опоменат график на изпитите по предмети, квестори в зала, оценители, нален час,задължения и отговорности.

 

   Какво трябва да зваем за НВО ІV клас  през  учебната 2023-2024 г. ---> изтегли

   Какво трябва да знаем за НВО VІІ клас през учебната 2023-2024 г. ---> изтегли