FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Прием и обучение

Начало на януарска идпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023-2024 г. - 15.01.2024 г. 

в прикачения файл е опоменат график на изпитите по предмети, квестори в зала, оценители, нален час,задължения и отговорности.