FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Прием

  

 

Критерии за прием на първокласници през учебната 2024/2025 г.---->изтегли

 

График на дейностите за учебната 2024/2025 г.----> изтегли

 

Списък с необходимите документи за прием на първокласници -----> изтегли

 

 Информация свободни места съгласно план прием ----->изтегли

 

Заповед прием І и V клас ----> изтегли

Заповед утвърждаване ред за прием -----> изтегли

Заповед за определяне училищна комисия за прием на ученици и график на дейностите ---->изтегли

 

Личен резултат от оценяване на учениците след провеждане на НВО VІІ клас можете да видите, като посетите линка изписан в служебната бележка  за допускане до изпит на ученика с предоставен код за зостъп.

В прикачен файл училището публикува справка за броя явили се, среден резултат по предмет, среден резултат на ниво училище както и среден резултат регионално и национално ниво.