ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Учебен календар

 ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 Г.

 

 

   І. Начало на учебната 2021-2022 година: 15.09.2021 г.

II.Продължителност на първия учебен срок : 18 седмици

III. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.   Есенна

24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл.   Коледна

01.02.2022 г. – 01.02.2022 г. вкл.    Междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.    пролетна за I- VII клас

 

  1. Учебни дни за учениците от VII клас

16.06.2021 г. НВО БЕЛ

18.06.2021 г. НВО Математика

 

V.Не учебни дни за учениците от I-VIІ клас

18.05.2022 г. ДЗИ по БЕЛ

20.05.2022 г. Втори ДЗИ

25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за ученици, просветни и културни дейности

 

VІ.Не учебни дни за учениците от I-IVклас, V клас,VI клас

14.06.2022 г. НВО БЕЛ

16.06.2022 г. НВО Математика

 

VІІ.Край на първи учебен срок: 31.01.2022 г.

 

VІI. Начало на втория учебен срок: 02.02.2022 г.

 

VІII. Край на втория учебен срок:

 

31.05.2022 г. за учениците от IІІІ клас   (14 учебни седмици )

15.06.2022 г. за учениците от ІV- VI (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. за учениците от VIІ (18 учебни седмици)

 

съгласно ЗаповедРД09-1804/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката

 

 

 

Прикачени документи

Дневен режим на училището.pdf