FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Учебен календар

 ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.

 

 

   І. Начало на учебната 2023-2024 година: 15.09.2023 г.

II.Продължителност на първия учебен срок : 18 седмици

III. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.   Есенна

23.12.2023 г. - 02.01.2024 г. вкл.   Коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.    Междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.    пролетна за I- VII клас

 

  1. Учебни дни за учениците от VII клас

19.06.2024 г. НВО БЕЛ

21.06.2024 г. НВО Математика

 

V.Не учебни дни за учениците от I-VIІ клас

17.05.2024 г. ДЗИ по БЕЛ

20.05.2024 г. Втори ДЗИ

 

VІ.Не учебни дни за учениците от I-IVклас, V клас,VI клас

19.06.2024 г. НВО БЕЛ

21.06.2024 г. НВО Математика

 

VІІ.Край на първи учебен срок: 02.02.2024 г.

 

VІI. Начало на втория учебен срок: 06.02.2024 г.

 

VІII. Край на втория учебен срок:

 

29.05.2024 г. за учениците от IІІІ клас   (14 учебни седмици )

14.06.2024 г. за учениците от ІV- VI (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. за учениците от VIІ (18 учебни седмици)

 

съгласно ЗаповедРД09-2047/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката