FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Еразъм 2020-1-BG01-KA226-SCH-095190

С изпълнението на този проект разработихме "Кризисен симулатор", свързан със сценарии на различните рискови ситуации, които учениците трябва 
да знаят. Тяхната адекватна реакция в подобни ситуации е от изключителна важност. Основните насоки за преодоляване на критично събитие –
природни бедствия, промишлени аварии, сексуално насилие, ксенофобия, психологическо насилие (включително интернет)
са представени в игрови модели, използвайки комплексен психологически подход. https://www.crisissimulator.eu/