FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Национална програма ИКТ в училище

Училището трета поредна година кандидатства по НП "ИКТ в училище" с помощта на което успяхме да оборудваме напълно нова компютърна зала  съгласно изискванията на МОН със:

15 броя терминали, 1 брой сървър

1 брой преносима интерактивна система TRIUMPH BOARD PORTABLE

1 брой лазарен мултифункционален принтер XEROX

2 броя таблет LENOVO

4 броя лаптоп Fujitsu

Софтуер за управление на класната стая Netsuport NSS

Изградена WiFi мрежа

2017-2018 г.

Изграждане на софтуерта платформа Shkolo.bg