FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Проект "Ученически бисери"

Проектът се изпълнява със съдействието на Фондация "Обществен фонд - Лом" представляван от Госпожа Красимира Томова - Никифорова и финансирано от "Младежка банка - Лом", финансиран от Фондация "работилница за граждански инициативи" по програма "младежка банка", с финансовата подкрепа на Фондация "Чарлз Стюарт Мот" и Фондация "Америка за България"

 

Нашата инициативна група се казва "Ученически бисери" и беше създадена съвсем спонтанно от месец август 2014 г. по повод подготовката на тържествата за откриване на новата учебна година. Участието ни в подготовката на това тържество беше първият ни осъществен съвместен проект. ние сме момичета и момчета от 7 и 8 клас с различни таланти в областта на пеенето, театралното изкуство и танците.В нашето училище учат български и ромски деца.Това сме ние членовете на групата. Заедно сме от първи клас и това ни е научило да не се делим на българи и роми, а да си помагаме взаймно.

През месец декември осъществихме втория си съвместен проект като се включихме в изработването на сурвачки и картички под ръководството на Госпожа Миглена Йорданова и ги предоставихме на Обществен фонд Лом за продажба и набиране на средства.

През същия месец шест от нас взеха участие в Коледното тържество на училището- с малки сценки от училищния живот. Така получихме и първите си заслужени аплодисменти.

 

Нашата цел е да затвърдим и развием малката ни театрална трупа чрез :

Възпитаване на нравствени добродетели у нашите връстници чрез усмиване на негативните прояви от ученическия живот.

Да развием и утвърдим творческите си способности, подкрепяни доброволно от преподавателите ни по Български език и литература.

Подпомагаме изграждането и възпитаването на естетически вкус и любов към художествената литература.

Ще организираве тържество за честването 160 гогишнината на училището ни.

Ще участваме в Седмицата на книгата, деня на спорта, деня на Земята, деня на Дунав и много други мероприятия.

 

Това сме ние

Божидар Ганчев, Елена Кирилова, Людмил Наташов, Мирослав Емилов, Мирослава Николаева, Тихомир Иванов и други.