FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Проект "Заедно в училище"

Договор № BG05M2OP001-3.002-0180 проект"Заедно в училище" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"2014-2020 към Община Лом

Сформирани групи по интереси:

 

клуб "Изобразително изкуство" към ателие "Приложно и изобразително изкуство"

ръководител- Румяна Вацова

 

клуб "Природа и екология" към ателие "Здравно и екологично възпитание"

ръководител- Надежда Спасова

 

клуб "Народни танци" към ателие "музикално и танцово изкуство"

ръководител- Миглена Йорданова

 

клуб "Театър" към ателие "театрално и танцово изкуство"

ръководител-Надежда Любенова

 

клуб "Вело-еко клуб" към ателие "Здравно и екологично възпитание"

ръководител- Борян Никифоров

 

клуб "Спортни занимания" към ателие "Спорт"

ръководител - Даниела Георгиева