FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" работи по проект BG 05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

По пректа училищището получи техника за обезпечаване на учебния процес по време на ОРЕС.

Получена техника 

5 броя  лаптопа за ученици

Лаптопи с ОС Windows:Dell Latitude Education 3190 2-in-1

6 броя таблети за ученици

Таблети с ОС Android:Lenovo Tab M8 HD (2nd Gen)

3 броя лаптоп за педагогически специалисти

Лаптопи с ОС Windows: Lenovo ThinkPad L14 Gen 2

1 бр. лаптоп за педагогически специалисти 

Учителски лаптоп с ОС ChromeOS: ACER C933T-C3F4 CHROMEBOOK