FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

"Всеки ученик ще бъде отличник- 2"

Цел на сътрудничеството и съвместната дейност съгласно договор № СЗ - 48/01.10.2018 г.

Превенция на отпадането на учениците от училище и повишаване на техните образователни постижения.

Сформирани групи по фооклор на етносите

на 03 и 04 юни 2022 г. учениците от ОУ "Св.Св. Кири и Методий" село ковачица взеха участие в шеснадесети ромски фестивал "Отворено сърце" в град Велико Търново организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност " Амалипе"