FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Бюджет

 

Бюджет 2019 г.----->изтегли

І- во тримесечие - Протокол № 04/24.04.2019 г. на Общо събрание, №101/17.04.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІІ-ро тримесечие - Протокол № 05 /03.07.2019 г. на Общо събрание; № 175/01.07.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІІІ -то тримесечие - Протокол №01/17.10.2019 г. на Общо събрание; №20/10.10.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІV - то тримесечие - Протокол № 02/15.01.2020 г. на Общо събрание; №75/06.01.2020 г. на писмо до Обществен съвет

 

Утвърден бюджет на училището за 2020 г. ----> изтегли

отчет първо тримесечие Бюджет 2020 ---> изтегли

І- во тримесечие - Протокол №03/09.04.2020г. на Общо събрание, №110/03.04.2020 г. на писмо до Обществен Съвет

отчет второ тримесечие Бюджет 2020 г. ----> изтегли

 ІІ- ро тримесечие - протокол №4/02.07.2020 г. на Общо събрание; №185/02.07.2020 г. на писмо до Обществен Съвет

ІІІ- то тримесечие - протокол 01/12.10.2020г. на Общо събрание; №04/01.10.2020 г. на писмо до Обществен съвет

ІV - то тримесечие Бюджет 2020 ---> изтегли

писмо до Обществения съвет с изх. №52/05.01.2021 г., протокол 02/12.01.2021 г. на Общо събрание

Писмо до обществен съвет с изх.№ 152/01.07.2022 г.

Утвърден бюджет на училището за 2021 година ---->изтегли

Отчет първо тримесечие  на Бюджет 2021 ---->изтегли

І - во тримесечие - Протокол № 04/12.04.2021 г. на Общото събрание; писмо с изх. № 88/01.04.2021 до Обществения съвет

Отчет второ тримесечие на бюджет 2021 г.----> изтегли

ІІ- ро тримесечие - Протокол №5/09.07.2021 г. на Общото събрание; писмо с изх.№ 163/06.07.2021 г.до Обществения съвет

ІІІ - то тримесечие - Протокол №01/12.10.2021 г. на Общото събрание, писмо с изх.№ 14/05.10.2021 г. до Обществения съвет

ІV -то тримесечие - Протокол № 02/18.01.2022 г. на Общото събрание, писмо с изх.№ 42/10.01.2022 г. до Обществения съвет

Утвърден бюджет на училището за 2022 година ---> изтегли

Отчет първо тримесечие на бюджет 2022 ---> изтегли

Протокол №03/13.04.2022 г. на Общото събрание, писмо с изх.№90/12.04.2022 г. до Обществения съвет за представяне и съгласуване на Бюджет 2022 и отчитането му за първо тримесечие

Отчет второ тримесечие на бюджет 2022 г.----> изтегли

Протокол №4/04.07.2022 г. на Общото събрание, писмо с изх.№ 152/01.07.2022 г.до Обществения съвет за съгласуване отчет второ тримесечие

Отчет трето тримесечие на Бюджет 2022 г. -----> изтегли 

 Протокол №01/10.102022 г. на Общото събрание, писмо с изх.№ 14/04.10.2022 г. до Обществения съвет за съгласуване на Трето тримесечие 

Отчет четвърто тримесечие на Бюджет 2022 г. ----> изтегли 

Протокол №02/13.01.2023 г. на Общото събрание, писмо с изх.№ 36/05.01.2023 г. до Обществения съвет за съгласуване на Четвърто тримесечие.

Утвърден бюджет на училището за 2023 година  ----- > изтегли

Отчет първо тримесечие на бюджет 2023 г. ---> изтегли 

Протокол №4/12.04.2023 г. на Обществения съвет, писмо с изх. № 81/10.04.2023 т. до Обществения съвет за съгласуване на първо тримесечие, вх.№ 673/14.04.2023 г. на становице от Обществения съвет. Протокол №3/18.04.2023 г. на Общото събрание

Отчет второ тримесечие на бюджет 2023 ---> изтегли 

Писмо с изх.№ 148/03.07.2023 г. до Обществения ъвет за съгласуване на второ тримесечие на Бюджет 2023 г. Протокол №4/05.07.2023 г. на Общото събрание , Становище на Обществения съвет с вх. №873/05.07.2023 г.

писмо с изх. № 181/13.09.2023 г.    до обществен съвет за съгласуване Бюджет 2023 г. 

Писмо с изх. № 21/05.10.2023 г.за съгласуване на 21/05.10.2023 г. до Обществения съвет за съгласуване Отчет трето тримесечие на Бйджет 2023 г.

Отчет четвърто тримесечие ---> изтегли 

Писмо с изх. №1/11.01.2024 г. до обществения съвет за съгласуване на отчет за четвърто тримесечие на Бюджет 2023 г. Протокл на Общо събрание №3/15.01.2024 г.; Становище на Обществения съвет с вх-№10/15.01.2024 г.

Утвърден бюджет на училището за 2024 г. --->  изтегли 

Писмо до обществен съвет с изх.№46/14.03.2024 г. , Протокол №4/15.03.2024 г. на Общото събрание; Становище на Обществения съвет с вх.№222/18.03.2024 г.

Отчет първо тримесечие на Бюджет 2024 г.---->изтегли

Писмо до обществения съвет с изх.№ 53/02.04.2024 г.

Прикачени документи

Писмо до обществен съвет - първо тримесечие бюджет 2024
Писмо до Обществен съвет за съгласуване Бюджет 2024 г.
Протокол Общо събрание 03/15.01.2024 г.
Отчет четвърто тримесечие на Бюджет 2023
Писмо до обществен съвет - отчет четвърто тримесечие на бюджет 2023
Писмо до обществен съвет - отчет трето тримесечие на бюджет 2023
Писмо до обществен съвет за съгласуване Бюджет 2023
Отчет трето тримесечие на Бюджет 2023
Протокол Общо събрание второ тримесечие 2023 г.
Писмо до обществен съвет - отчет второ тримесечие 2023
Писмо до обществен съвет - отчет първо тримесечие 2023
Протокол Общо събрание четвърто тримесечие 2022 г.
Протокол Общо събрание трето четвърто 2022 г.
Писмо до обществен съвет - четвнърто тримесечие бюджет 2022
Протокол Общо събрание 01/10.10.22 отчет трето тримесечие
Писмо до обществен съвет - отчет трето тримесечие
Писмо до обществен съвет - отчет второ тримесечие
Протокол Общо събрание за представяне Бюджет 2022 и отчет първо тримесечие
Писмо до обществен съвет - съгласуване Бюджет 2022 и отчет първо тримесечие
Отчет първо тримесечие на бюджет 2022
Бюджет 2022 и натурални показатели
Протокол Общо събрание четвърто тримесечие на Бюджет 2021г.
Отчет за четвърто тримесечие на бюджет 2021г.
Писмо до обществен съвет - отчет четвърто тримесечие
Протокол Общо събрание - отчет трето тримесечие
Отчет трето тримесечие 2021 г.
Писмо до обществен съвет - отчет трето тримесечие
Протокол Общо събрание второ тримесечие 2021 г.
Отчет второ тримесечие на бюджет 2021 г.
Писмо до обществен съвет - отчет второ тримесечие
Протокол Общо събрание първо тримесечие 2021 г.
Писмо до обществен съвет - отчет първо тримесечие 2021 г.
писмо до Обществен съвет за съгласуване бюджет 2021 г.
Протокол Общо събрание
писмо до Обществен съвет за съгласуване четвърто тримесечие на бюджет 2020 г.
протокол Общо събрание
отчет трето тримесечие на бюджет 2020 г.
писмо до Обществен съвет за съгласуване трето тримесечие на бюджет 2020 г.
писмо до Обществен съвет за съгласуване второ тримесечие на бюджет 2020 г.
отчет второ тримесечие на бюджет 2020 т.
протокол Общо събрание отчет първо тримесечие
писмо до Обществен съвет за съгласуване първо тримесечие на бюджет 2020 г.
писмо до Обществен съвет за съгласуване бюджет 2020 г.
отчет четвърто тримесечие на бюджет 2019 г.
Протокол Общо събрание
писмо до Обществен съвет
пидмо до Обществен съвет
отчет трето тримесечие на бюджет 2019 г.
отчет второ тримесечие на бюджет 2019 т.
писмо до Обществен съвет
пидмо до Обществен съвет
отчет първо тримесечие на бюджет 2019 г.