ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Бюджет

Утвърден бюджет на училището за 2014 година ---> изтегли

Изпълнение на бюджета на училището за 2014 година--->изтегли

Изпълнение на Бюджет 2015 година ---> изтегли

Утвърден бюджет на училището за 2015 година --->изтегли

Отчет първо тримесечие на бююджет 2015 ---->изтегли

Утвърден бюджет на училището за 2016 г. ---> изтегли

Отчет първо тримесечие ---> изтегли

Отчет второ тримесечие ---> изтегли

Утвърден бюджет на училището за 2017 г.--->изтегли

Изпълнение на бюджет 2017 г.Бюджет 2018 г. --->изтегли

отчет трето тримедечие 2018 г. ---> изтеглиІ

 

Бюджет 2019 г.----->изтегли

І- во тримесечие - Протокол № 04/24.04.2019 г. на Общо събрание, №101/17.04.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІІ-ро тримесечие - Протокол № 05 /03.07.2019 г. на Общо събрание; № 175/01.07.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІІІ -то тримесечие - Протокол №01/17.10.2019 г. на Общо събрание; №20/10.10.2019 г. на писмо до Обществен съвет

ІV - то тримесечие - Протокол № 02/15.01.2020 г. на Общо събрание; №75/06.01.2020 г. на писмо до Обществен съвет

 

Утвърден бюджет на училището за 2020 г. ----> изтегли

отчет първо тримесечие Бюджет 2020 ---> изтегли

І- во тримесечие - Протокол №03/09.04.2020г. на Общо събрание, №110/03.04.2020 г. на писмо до Обществен Съвет

отчет второ тримесечие Бюджет 2020 г. ----> изтегли

 ІІ- ро тримесечие - протокол №4/02.07.2020 г. на Общо събрание; №185/02.07.2020 г. на писмо до Обществен Съвет

ІІІ- то тримесечие - протокол 01/12.10.2020г. на Общо събрание; №04/01.10.2020 г. на писмо до Обществен съвет

ІV - то тримесечие Бюджет 2020 ---> изтегли

писмо до Обществения съвет с изх. №52/05.01.2021 г., протокол 02/12.01.2021 г. на Общо събрание

Утвърден бюджет на училището за 2021 година ---->изтегли

Отчет първо тримесечие  на Бюджет 2021 ---->изтегли

І - во тримесечие - Протокол № 04/12.04.2021 г. на Общото събрание; писмо с изх. № 88/01.04.2021 до Обществения съвет

Отчет второ тримесечие на бюджет 2021 г.----> изтегли

ІІ- ро тримесечие - Протокол №5/09.07.2021 г. на Общото събрание; писмо с изх.№ 163/06.07.2021 г.до Обществения съвет

ІІІ - то тримесечие - Протокол №01/12.10.2021 г. на Общото събрание, писмо с изх.№ 14/05.10.2021 г. до Обществения съвет

Прикачени документи

Протокол Общо събрание - отчет трето тримесечие
Отчет трето тримесечие 2021 г.
Писмо до обществен съвет - отчет трето тримесечие
Протокол Общо събрание второ тримесечие 2021 г.
Отчет второ тримесечие на бюджет 2021 г.
Писмо до обществен съвет - отчет второ тримесечие
Протокол Общо събрание първо тримесечие 2021 г.
Писмо до обществен съвет - отчет първо тримесечие 2021 г.
писмо до Обществен съвет за съгласуване бюджет 2021 г.
Протокол Общо събрание
писмо до Обществен съвет за съгласуване четвърто тримесечие на бюджет 2020 г.
протокол Общо събрание
отчет трето тримесечие на бюджет 2020 г.
писмо до Обществен съвет за съгласуване трето тримесечие на бюджет 2020 г.
писмо до Обществен съвет за съгласуване второ тримесечие на бюджет 2020 г.
отчет второ тримесечие на бюджет 2020 т.
протокол Общо събрание отчет първо тримесечие
писмо до Обществен съвет за съгласуване първо тримесечие на бюджет 2020 г.
писмо до Обществен съвет за съгласуване бюджет 2020 г.
отчет четвърто тримесечие на бюджет 2019 г.
Протокол Общо събрание
писмо до Обществен съвет
пидмо до Обществен съвет
отчет трето тримесечие на бюджет 2019 г.
отчет второ тримесечие на бюджет 2019 т.
писмо до Обществен съвет
пидмо до Обществен съвет
отчет първо тримесечие на бюджет 2019 г.