FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

 ОУ  "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ковачица има утвърдени пакет от документация съгласно чл.1, ал. 1 т. 2-5 он Наредбата за минимални изисквания за информазионна сигурност , съгласно Закона за електронно управление 

 

Анализ 

Опис на активете

Политика за мрежова и информационна сигурнос

Вътрешни правила за класификация на информацията

Вътрешни правила за електронна поща 

Процедура по архивиране и разархивиране на информацията

Процедура по управление на инциденти с мрежовата и информационна сигурност

Регистър на инцидентите