ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

 

 

Изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 г. започва от 19.06.2023 г. повече информация и подробен график ще намерите в рубрика "Прием и обучение" , подрубрика "Прием"