ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Онлайн кандидатстване на учениците завършили 7 клас можете да намерите в рубрика прием.

Резултати от оценяването на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 г. - юнска сесия - информация можете да получите, лично  на място в училището от 27.06.2022 г. всеки работен ден от 8,00 до 16,00 часа.

Резутати от НВО VІІ клас през учебната 2021/2022 г. можете да откриете в рубрика "Прием и обучение"

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ковачица , събира оферти за извършване ремонтна дейност на физкултурния салон. За повече информация и подаване на офертите на телефон 0894472697 и на място в училището. Оферти се подават до 12.05.2022 г. 10.00 часа в деловодствата на училището.

Във връзка със Заповед № РД 09--2205/04.02.2022 г. на МОН, Заповед № РД 01-97/03.02.2022 г. на РЗИ Монтана и Заповед на директора на училището №239/04.02.2022 г. учениците се обучават съгласно  графика побликуван в секция "Прием и обучение", подраздел "Онлайн обучение" 

 

Изпитна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 г. започва от 06.06.2022 г. повече информация и подробен график ще намерите в рубрика "Прием и обучение" , подрубрика "Прием"

Неучебни дни за учениците от 1.- 7 клас за периода от 29.01.2022 г. до 06.02.2022 г. Присъствено обучение в училище на 07.02.2022 г.

ВАЖНО!!!

Разяснителни материали и видеаклипове отностон тестването на учениците от 1-4 клас

https://bntnews.bg/news/kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-snimki-video-1174093news.html

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244651-mon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4.

https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/демонстрация-как-се-правят-двата-щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/

В рубрика CIVID19  ще намерите приложени декларации за съгласие от родителите за тестване на учениците от 1-4 клас

 Обновена обява за

 процедура по назначаване на образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011.0001 за учебната 2021/2022 г. -----> виж тук

Приключване на учебната 2020/2021 г.съгласно Заповед РД09- 3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и на

Обява - за процедура по назначаване на образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011.0001 за учебната 2021/2022 г. -----> виж тук

Приключване на учебната 2020/2021 г.съгласно Заповед РД09- 3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 Обявяване на свободно място за ръководител на група за  танци по проект към НОИР- Проект BG05M2OP001-3.007-0002-C01  "По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от две училища в село Ковачица“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондов в изпълнение на СВОМР на МИГ Лом . За кандидатстване и подробна информация на тел.0894472697 и на място в училище. Документи се приемат лично подадени от кандидата в сградата на училището до 25.03.2022 г. допълнителна информация може да намерите в рубрика "Проекти"

       Нашата основна цел е да дадем една стабилна основа за израстване на нашите възпитаници и успешен старт в техния живот. Екипът ни от педагози и възпитатели се е посветил на това, да предадем максимална част от учебния материал, така че да е достъпна, разбираема и запомняща се. За целта използваме в съчетание традиционните и съвременни методи, нови технологии и интересни занимания свързани с теорията и практиката.

 Призив! Честване на 24 май

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

Започва най-любимият и най-празничен месец – месец май.

...

В тази трудна ситуация на изолираност и човешка отдалеченост направихме много неща и ги направихме ЗАЕДНО. Вярвам, че и сега ще успеем да докажем, че сме създали една обединена общност от хора с една цел – доброто на децата.

Наближава и най-българският празник – 24 май. В различни времена нашият народ винаги е намирал начин да изрази почитта и признателността си към онези свои чеда, които са белязали историята му с делата си. Тази година честването на делото на Равноапостолите Кирил и Методий, което е мисия за славянството изобщо и което превръща българите в нация, намираща своята идентичност във великото и свещено слово, е особено. Но извънредната ситуация няма да спре достойното му отбелязване. С честването на празника ще изразим още веднъж своята огромна благодарност и дълбока признателност към едно велико дело, променило духовната съдба на цялото славянство, на цяла Европа и на целия свят! И ние Ви предлагаме да го отбележим отново заедно и по толкова вълнуващ и красив начин, по който сме го правили през годините.

Образователните институции в област Монтана са предвидили различни инициативи – концерти, изложби, конкурси, които предвиждаме да приключат с вълнуващ и красив финал.

 

Призоваваме на 24 май да издигнем българския национален флаг във всеки дом и в израз на гордостта ни, че сме българи, точно в 12:00 ч. да прозвучи химнът „Върви, народе възродени!“.

За да почувстваме празника със сърцето си!

Използвайте дните до 24 май за добра подготовка – набавете си българския трикольор, обмислете и му намерете най-достойното място, така че да се вижда отдалеч и да изглежда красиво. Нека украсим прозорците, балконите и дворовете си с балони – бели, зелени, червени, с рисунки на децата, с портрети на Светите братя! Нека убедим и съседите, и нашите приятели – и те да се включат в инициативата.

Нека на този ден да бъдем заедно, обединени от стремеж за знание и наука, за култура и свободно слово, за бъдеще на българския дух!

Нека осъществим тази идея и да я предадем нататък, като привлечем всички деца и техните родители от област Монтана, от цялата страна, а защо не и да я предадем зад граница, за да покажем, че нищо не може да сломи българския дух, че България е вечна!