ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

 

Обява - за процедура по назначаване на образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011.0001 за учебната 2021/2022 г. -----> виж тук

Приключване на учебната 2020/2021 г.съгласно Заповед РД09- 3472/27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

І-ІІІ клас край на учебните занятия 23.06.2021 г. - издаване на удостоверения за завършен клас- 24.06.2021 г.В периода 01.06.2021г. до 23.06.2021 г. – ще се осъществяват компенсиращи мерки и/или обща подкрепа за ученици с обучителни затруднения, занимания по интереси и спортни дейности, работа по проекти.

ІV клас край на учебните занятия 30.06.2021 г. - издаване на удостоворение за завършен начален етап на основно образование 01.07.2021 г.В периода 15.06.2021г. до 30.06.2021 г. – ще се осъществяват компенсиращи мерки и/или обща подкрепа за ученици с обучителни затруднения, занимания по интереси и спортни дейности, работа по проекти

V-VІ клас край на учебните занятия 30.06.2021 г.В периода 15.06.2021г. до 30.06.2021 г. – ще се осъществяват компенсиращи мерки и/или обща подкрепа за ученици с обучителни затруднения, занимания по интереси и спортни дейности, работапо проекти.

VІІ клас край на учебните занятия 30.06.2021 г. - издаване на удостоверения за завършено основно образование на 01.07.2021 г.

 

 юнска изпитна сесия за учениците в самостояелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. започва от 21.06.2021 г. график на изпитите ще откриете в раздел прием и обучение

       Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" село Ковачица, Община Лом, извършва прием на първокласници и обучение на ученици до 7 клас.

 

       Нашата основна цел е да дадем една стабилна основа за израстване на нашите възпитаници и успешен старт в техния живот. Екипът ни от педагози и възпитатели се е посветил на това, да предадем максимална част от учебния материал, така че да е достъпна, разбираема и запомняща се. За целта използваме в съчетание традиционните и съвременни методи, нови технологии и интересни занимания свързани с теорията и практиката.

 Призив! Честване на 24 май

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

Започва най-любимият и най-празничен месец – месец май.

...

В тази трудна ситуация на изолираност и човешка отдалеченост направихме много неща и ги направихме ЗАЕДНО. Вярвам, че и сега ще успеем да докажем, че сме създали една обединена общност от хора с една цел – доброто на децата.

Наближава и най-българският празник – 24 май. В различни времена нашият народ винаги е намирал начин да изрази почитта и признателността си към онези свои чеда, които са белязали историята му с делата си. Тази година честването на делото на Равноапостолите Кирил и Методий, което е мисия за славянството изобщо и което превръща българите в нация, намираща своята идентичност във великото и свещено слово, е особено. Но извънредната ситуация няма да спре достойното му отбелязване. С честването на празника ще изразим още веднъж своята огромна благодарност и дълбока признателност към едно велико дело, променило духовната съдба на цялото славянство, на цяла Европа и на целия свят! И ние Ви предлагаме да го отбележим отново заедно и по толкова вълнуващ и красив начин, по който сме го правили през годините.

Образователните институции в област Монтана са предвидили различни инициативи – концерти, изложби, конкурси, които предвиждаме да приключат с вълнуващ и красив финал.

 

Призоваваме на 24 май да издигнем българския национален флаг във всеки дом и в израз на гордостта ни, че сме българи, точно в 12:00 ч. да прозвучи химнът „Върви, народе възродени!“.

За да почувстваме празника със сърцето си!

Използвайте дните до 24 май за добра подготовка – набавете си българския трикольор, обмислете и му намерете най-достойното място, така че да се вижда отдалеч и да изглежда красиво. Нека украсим прозорците, балконите и дворовете си с балони – бели, зелени, червени, с рисунки на децата, с портрети на Светите братя! Нека убедим и съседите, и нашите приятели – и те да се включат в инициативата.

Нека на този ден да бъдем заедно, обединени от стремеж за знание и наука, за култура и свободно слово, за бъдеще на българския дух!

Нека осъществим тази идея и да я предадем нататък, като привлечем всички деца и техните родители от област Монтана, от цялата страна, а защо не и да я предадем зад граница, за да покажем, че нищо не може да сломи българския дух, че България е вечна!