FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

История

НАЧАЛО И ЛЕТОПИС:

Първото училище в село Ковачица е датирано с учебната 1854-1855 година.Архивите говорят, че училището се е помещавало в различни хижи на местните жители:Горановци, Събинци, Панчини, а през 1860 година в черковния двор.Занятията посещават само момчетата.Първият даскал в училището е Петко Клопанов от село Ковачица, последван от даскал Тодор от село Черни връх.В летописната книга на училището е отбелязвяня плодотворната народопросветна дейност на учителя от село Ковачица- Тодор Русинов.Тласък на развитието на образователното дело през 1894 година дава новопостроеното училищно здание /бившата сграда на началното училище "Отец Паисий"/.Учители тогава са:Дамян Първанов, Митко Петров, Ерменко Петков и Гергана Първанова от град Лом. От тази година горнолиневските деца не учат в село Ковачица, а за тази цел използват кръчмата на Цветко Трифонов в село Горно линево.1894 година е белязана с масовото постъпване на момичета в началното Ковачишко училище. През учебната 1896-1897 година вече има четири отделения горен курс.Една от водещите фигури като учител по това време е Алекси Беремлиев.Учебните занятия са преустановени 1912-1913 година по време на Балканската война.Ковачишката народна прогимназия е отворена на 1 септември 1920 година.За училищно помещение е служело частно здание на наследниците на Първан Горчев.На 09.03.1925 година е дадена стройтелна линия на настоящето основно училище, а на 27.04.1925 година е положен основният камък с благословията на енорийския свещенник Цветан Георгиев.На 14.09.1925 година, надзорната комисия приема напълно завършената сграда и поставя име Първоначално училище "Св. Св. Кирил и Методий".На 15.09.1925 г. започват учебните занятия с молебен, водосвет и напътствена реч на главния учител Генади Захариев.