FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Жалби и сигнали за корупция

 

Документация и информация зъз зръзка с ЗЗЛПСПОИН 

1. Вътрени правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушенияв институцеята - утвързени от директора в сила от 03.05.2023 г.

2. Приложение 1 - Уведомление до физическите лица, подаващи сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения 

3. Приложение 2 - Формуляр за регистриране на сигнали за подаване на информация за нарушения съгласно закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично опорестяващи информация за нарушения 

4. Служители определени за приемане на информация и канали за приемане.

  1. Служител, отговарящ за разглеждане на сигнали по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения: Велислава Огнянова Тодорова, на длъжност „главен счетоводител“ в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Ковачица;
  2. Втори служител, отговарящ за разглеждане на сигнали при конфликт на интереси: Емилия Гоцева Янева, на длъжност “касиер-домакин“ в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Ковачица.
  3. Координати за подаване на сигнали по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на лицата, посочени в т.1 и т.2 от настоящата заповед са, както следва:

 

  • Координати на Велислава Огнянова Тодорова:

телефонен номер: 0899 653994

електронна поща: [email protected]

адрес: Ковачица, п.к 3643, общ. Лом, обл. Монтана, ул. "Десета" №10

 

  • Координати на Емилия Гоцева Янева:

телефонен номер: 0886 597217

електронна поща: [email protected]  

адрес: Ковачица, п.к 3643, общ. Лом, обл. Монтана, ул. "Десета" №10