FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом
Защита на личните данниПрофил на купувача

Защита на личните данни

 

І. Информация и данни за контакт с Администратора:

Найменование: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

БУЛСТАТ : 000312046

Адрес:  с. Ковачица, п.к 3643, общ. Лом, обл. Монтана, ул. "Десета" №10 

Терефон: 097202377; 0894472697 

Електронна поща:  [email protected]

Интернет страница: https://ou-kovachitza.com

 

ІІ. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Асоциация на длъжностните лица по защита на данните

Име: Живко Павлов

Електронна поща: [email protected]

Телефон: 02/4920112

Интернет страница: www.adpo.bg

 

ІІІ. Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бел. "Проф. Цветан лазаров" №2

Еректронна поща: [email protected]

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

" ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с.Ковачица се включи в информационна кампания, организирана от  Асоциация на длъжностните лица по защита на данните. Целта на кампанията е да се повиши информираността между учениците и персонала как да защитят личните си данни. Това ще подобри нивото на защита на личните данни в образователните институции в Република България. Кампанията е под наслов „ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ“.  Персоналът и учениците ще бъдат включени в обучителни онлайн активности, както и ще получат информационни материали относно защита на личните данни. Можете да се запознаете със съветите за защита на личните данни за учениците чрез тази презентация – -------> презентация ."