FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Тероризъм

План за сигурност ----> изтегли

Мерки за противодействие на тероризма 

Инструктаж 

Правила за осигуряване на реда, сигурността и попускателния режим 

Протокол евакуация 

Вътрешни правила за изпиране на пари 

Заповед определяне отговорник 

Етикети: Тероризъм