ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Тероризъм

План за сигурност ----> изтегли

Мерки за противодействие на тероризма ----> изтегли

Инструктаж ----> изтегли 

Правила за осигуряване на реда, сигурността и попускателния режим ----> изтегли 

Правилник за пропускателния режим ----> изтегли

Протокол евакуация ----> изтегли 

Вътрешни правила за изпиране на пари ----> изтегли

Заповед определяне отговорник ----> изтегли

Етикети: Тероризъм