ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Тероризъм

План за сигурност ----> изтегли

Мерки за противодействие на тероризма ---->

Инструктаж ---->

Правила за осигуряване на реда, сигурността и попускателния режим ---->

Правилник за пропускателния режим ---->

Протокол евакуация ---->

Вътрешни правила за изпиране на пари ---->

Заповед определяне отговорник ---->

Етикети: Тероризъм