FacebookYoutube
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Училищен екип

Румяна Петрова Вацова  - директор 

Любомира Емилова Иванова - класен ръководител на 1 клас , учител в начален етап на основно образование

Юлия Иванова Борисова - клакен ръководител на 2 клас , старши учител в начален етап на основно образование

Надежда Димитринова Любенова - класен ръководител на 3 клас, старши учетел н начален етап на основно образование  

Димитрина Росенова Димитрова - класен ръководител на 4 клас, учител в начален етап на основно образование и  по спортна дейност в 6 и 7 клас 

Петя Симеонова Йорканова- класен ръководител на 5 клас , учител  в прогемназиален етап на основно образование по Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околното среда, Физика и астрономия , Технорогии и предприемачество, География и икономика 

Бистра Любомирова Дамянова - класен ръководител на 6 клас, учетел по Български и Музика в прогимназиален етап на основно образование

Соня Любомирова Иванова - класен ръководител на 7 клас, учител по Математика и иИстория и цивилизации в прогимназиален етап на основно образование

Огнян Борисов Владимиров - начален учител, преподавател по ФВС в начален и прогимназиален етап на основно образование, Компютърно моделиране в 3 и 4 клас, КМИТ в 5-7 клас, Спортна дейност

Анатоли Росенов Георгиен - учител по английски език

Диана Стефанова Иванова- образователен медиатор

Велилава Огнянова тодорова - главен счетоводител 

Емилия Гоцева Янева - касир- домакин

Мая Иванова Савова - помощнто обслужващ персонал

Венелин Иванов - общ работник