ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Ковачица, общ. Лом

Училищен екип

1

 

 

Румяна Петрова Вацова

1. педагогика на изобразителното изкуство

 Директор

 

 0894472697

 6а

 изобразително изкуство

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Иванова Борисова - класен ръководител 1. клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начална педогогика

старши учител

телефон за връзка

0893412573

Български език и литература -  ЗУЧ

Български език и литература -  ИУЧ

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ИУЧ

ЧП и ЧО -  ЗУЧ

Изобразително изкуство -  ЗУЧ

   
   
   

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александър Георгиев Александров

ЦОУД І- ІV клас

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начална учлищна педагогика

старши учител

телефон за връзка

0879630262

 Занимания по интереси  1-4
 Организиран отдих  1-4
 Самоподготовка 1-4 
   
   
   
   
   
   
   
   

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миглена Йорданова Кирилова

класен ръководител 3. клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПНУП

старши учител

телефон за връзка

0876993623

Български език и литература -  ЗУЧ и ИУЧ

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ИУЧ

Компютърно моделиране и Информационни технологии -  ЗУЧ

Информационни технологии -  ЗУЧ

Информационни технологии -  ЗУЧ

Компютърно моделиране

3а,4а

Околен свят-  ЗУЧ

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество - ЗУЧ

Технологии и предприемачество -  ИУЧ

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Димитринова Любенова

 

 класен ръководител 2. клас

 

 

 

 

 

 

1. Начална педагогика;
2. психология

телефон за връзка

0876993561

 

Български език и литература -  ЗУЧ

Български език и литература -  ЗУЧ

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ИУЧ

Околен свят - ЗУЧ

Музика -  ЗУЧ

Технологии и предприемачество -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Технологии и предприемачество - ИУЧ

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

6

 

 

 

 

 

 

 

 Соня Иванова

 

 

 

 

 

1. Математика 

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ЗУЧ

Математика -  ЗУЧ

 Математика - ИУЧ  7

Физика и астрономия -  ЗУЧ

 История и цивилизации  5
   
   

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Веселинова Спасова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Биология и химия,трудово-политехническо обучение;
2. човек и природа

старши учител

телефон за връзка

0876993631

   

Биология и здравно образование -  ЗУЧ

   

 

 

Химия и опазване на околната среда -  ЗУЧ

технологии и предприемачество - ЗУЧ 5-7
   
   
   
География и икономика  5-7

Човекът и природата - ЗУЧ

Технологии и предприемачество  - ИУЧ

Човекът и природата -  ЗУЧ

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Огняв Борисов Владимиров

класен ръководител 4. клас

 ПНУП- учител

телефон за връзка

0888257658

 БЕЛ ЗУЧ и ИУЧ  3а
 Математика ЗУЧ и ИУЧ 3а 
 Околет свят ЗУЧ  3а
 ТП ЗУЧ и ИУЧ  3а
 Изобразително изкуство ЗУЧ  3а
 Музика ЗУЧ  3а
 Музика ЗУЧ  5;6; 7
 Час на класа  3
   
   
   
   
   
   
   
   

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитрина Росенова Димитрова

 класен ръководител 7. клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. педагогика на обучението по ФВС

телефон за връзка 0895732834

ДЧ-ФВС -  …

   

ДЧ-ФВС -  …

ДЧ-ФВС -  …

ДЧ-ФВС -  …

ДЧ-ФВС -  …

ДЧ-ФВС -  …

   

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

Физическо възпитание и спорт -  ЗУЧ

изобразително изкуство 5 и 7 клас

Час на класа -  …

Безопасност на движението -  …

6 и7а

 10

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
 11

 Диана Стефанова

образователен медиатир

 начална педагогика    
   
   

12

 

 

 

Бистра Дамянова

 

1. Българска филология

учител

телефон за връзка

 

Български език и литература -  ЗУЧ

Български език и литература -  ЗУЧ

Български език и литература -  ЗУЧ

Български език и литература -  ИУЧ

 7 клас

13

 

 

 

 

 

 

Цветана Макариева

класен ръководител

6. клас

 

 

 

 

1. учител по Английски език. Английска филология

Английски език  ЗУЧ

Английски език -  ЗУЧ

Английски език - ЗУЧ

Английски език - ЗУЧ

Английски език -  ЗУЧ

Английски език -  ЗУЧ

 Английси език - ИУЧ  6а

14

 

 

Велислава Огнянова Тодорова

счетоводител

0876993611

   
   
   
 15  Емилия Гоцева Янева

 касиер- домакин

0879158206